Transparency

As of 14th July 2014, ICREA has finished the implementation phase of the EURAXESS Human Resources Strategy for Research (HRS4R).  The Action Plan is available here.

 

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) fa pública la següent informació:

  1. ORGANITZACIÓ

  2. ECONOMIA I FINANCES

  3. CONTRACTACIÓ

  4. INFORMACIÓ ADDICIONAL

 
Darrera actualització: 04/07/2017
Propera actualització: Octubre/2017